MANFAAT AHLI  KIDMAS

DIVIDEN TAHUNAN

Memperolehi dividen tahunan dan bonus di atas pelaburan.

USAHASAMA

 Ladang & kebun yang berusahasama dengan koperasi mendapat:

  • Kontrak belian buah Durian.

  • Program tanaman baru dan pemulihan pokok.

  • Pengurusan, penjagaan dan baja, pemantauan ladang dan kebun.

  • Perkhidmatan Logistik.

JARIGAN PERNIAGAAN

Akses kepada jaringan business antarabangsa dan perkhidmat pakar.

BEKALAN & JUALAN

Program bekalan & jualan buah Durian untuk ahli usahawan runcit Durian.

© 2019 by KOPERASI INDUSTRI DURIAN MALAYSIA BERHAD