Aktiviti

01

MEMPERLUAS KAWASAN TANAMAN

Memaju, melabur, memperluaskan kawasan tanaman baru dan memajukan semula sektor dusun Durian lama dan terbiar dengan klon-klon Durian komersial yang bermutu tinggi, dengan ini ia akan meningkatkan produktiviti kawasan tanaman lama yang tidak produktif serta terbiar melalui rancangan tersusun “Tranformasi Durian “TD 5 Tahun”agar ia menjadi platform/asas ekonomi pertanian yang baik, efisen dan produktif semula.

02

PEMBANGUNAN USAHAWAN

Meneroka, melatih, melabur dan membangunkan aktiviti pembangunan usahawan yang berkesinambungan bagi mengalakkan pembangunan bi-produk yang berkualiti untuk pasaran dalam negeri dan antarabangsa.

03

PENYELIDIKAN & INOVASI

Meningkatkan usaha penyelidikan (R&D), promosi dengan sentiasa berinovasi, untuk menjadikan produk lebih berkualiti, berketerampilan, patuh piawaian, tingkat produktiviti, effisen, serta mampu berdaya saing menembusi rangkaian pasaran antarabangsa.

© 2019 by KOPERASI INDUSTRI DURIAN MALAYSIA BERHAD